Meniu

Istoric

Email Imprimare PDF


Casa Corpului Didactic Dolj- Profesionisti in educatie

Casa Corpului Didactic urmareste formarea continua a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar printr-o oferta variata de cursuri si crearea unui climat de munca stimulativ prin aplicarea corecta a politicilor educationale elaborate de M.E.C.I., in vederea facilitarii dezvoltarii personale si profesionale.

Prin promovarea unui parteneriat deschis si flexibil si asigurarea unei bune comunicari strategice inter institutionale se doreste oferirea unui model de progres educational, generator de cadre didactice competente, capabile sa asigure cresterea calitatii educatiei.

Casa Corpului Didactic este o unitate de prestigiu a învatamântului din judetul Dolj a carei misiune este de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personala si profesionala a personalului din învatamântul preuniversitar, de a promova inovatia printr-o atentie marita acordata implementarii noilor politici educationale si prin cresterea calitatii programelor de formare continua adresate personalului didactic si didactic auxiliar.

Directori CCD Dolj

 
 

Ultima actualizare ( Vineri, 23 Aprilie 2010 12:25 )