Meniu

Oferta de formare

Email Imprimare PDF

 

 OFERTA DE FORMARE CONTINUA

Anul şcolar  2009 – 2010

I . Programe acreditate CNFP de către CCD Dolj

 

Programe de formare tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare

-  CU TAXA

  1.  

Timp liber şi performanţă-şcoala de week-end

(62 ore) - 16 credite

In derulare

Program de formare tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare, modul lung: 62 ore

TAXĂ: 250 lei

  1.  

Arta teatrala ca mijloc de educaţie artistica si civica (50 ore) - 13 credite

In derulare

Program de formare tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare, modul mediu: 50 ore

Partener: Facultatea de Teatru, Universitatea  Craiova

TAXĂ: 230 lei

 

 

Programe de perfecţionare datorate reformei, conf. Art.33, alin. (2), litera a din Legea 128/199

- FARA/ CU TAXA

 

1. Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate (89 ore)- 25 credite

Se deruleaza o grupa fara taxa; In stand-by – aviz pentru derulare cu taxa

Program de perfecţionare datorat reformei, conf. Art.33, alin. (2), litera a din Legea 128/1997, modul lung: 89 ore

 

 

2. Comunicare şi relaţii publice(45 ore) – 12 credite

In stand-by – aviz pentru derulare cu taxa

 

 

3. Initiere IT si Utilizare AeL ( 89  ore) – 25 credite

Fara taxa

 S-a derulat 1 grupa ( sunt prevazute 2 grupe)   

Program de perfecţionare datorat reformei, conf. Art.33, alin. (2), litera a din Legea 128/1997, modul mediu: 45 ore

Partener: Facultatea de Litere, Universitatea  Craiova

Program  acreditat  de CNFP de catre alti furnizori de formare (SIVECO Romania)  si derulat  de CCD Dolj, modul lung : 89 ore

III. Programe autorizate CNFPA - CU TAXA

1.

Formator  de formatori (104 ore)

In revizuire – nu se desfasoara in acest an scolar

Program de perfecţionare autorizat  CNFPA

Program cu taxă: 450 lei

IV. Programe nationale  derulate de MECTS

1.    Consiliere si orientare – 24 h

 fara taxa

s-a desfasurat 1 grupa ( sunt prevazute 4 grupe)

 

VI. Programe avizate MECI

A) CURSURI FARA TAXA

2. Noile educaţii

2.2. Învăţarea activă

O grupa in derulare ( prevazute maxim  2 grupe)

2.3. Educaţia copilului fără violenţă. Disciplina pozitivă

O grupa in derulare (prevazute maxim 4 grupe)

4. Formarea personalului didactic auxiliar

4.2 Curs de formare pentru laboranti

Nu sunt cereri suficiente

5. Programe de învăţare pe tot parcursul vieţii

                5.1 Managementul proiectelor europene (Lifelong Learning Programme)

S-au derulat 2 grupe ( sunt previzionate 4 grupe)

 

B) CURSURI CU TAXĂ  (80 lei/curs)

1)      EUROPASS – Un portofoliu pentru viitor

Din sem. II

2)      Curs de iniţiere în utilizarea limbii engleze

1 grupa in derulare

3)      Curs de iniţiere în utilizarea limbii franceze

Nu sunt cereri suficiente

4)      Curs de iniţiere în utilizarea limbii spaniole

Nu sunt cereri suficiente

5)      Curs de iniţiere în utilizarea limbii germane

Din sem. II

6)      Curs de iniţiere în utilizarea limbii rromani

Nu sunt cereri suficiente

7)      Fizica aplicata

Nu sunt cereri suficiente

8)      Didactica predării istoriei comunismului

Nu sunt cereri suficiente

9)      Educaţia pentru democraţie şi cetăţenie europeană

Nu sunt cereri suficiente

10)   Utilizarea T.I.C.: Excel 

Nu sunt cereri suficiente

11)   Utilizarea T.I.C.: Power Point

2 grupe derulate.

12)   Utilizarea T.I.C.: HTML

Nu sunt cereri suficiente

13)   Iniţiere in dansul sportiv de performanţă

Nu sunt cereri suficiente

14)   Dezvoltarea psihosocială a copiilor prin mişcare, joc şi sport

S-au derulat 2 grupe

15)   OD@CEUROPE -  un mijloc informatic de a descoperi  pe celălalt prin  corespondenţă şcolară europeană – Curs provenit dintr-un proiect  Comenius 2.1

S-a derulat o grupa; mai sunt cereri pentru o grupa – In sem. II

16)   Educaţie pentru prevenirea HIV / SIDA

In sem. II

17)   Tehnici de interpretare

S-a derulat o grupa  in vacanta intersemestriala