EDUCATION AND CAREER GUIDANCE

EDUCATION AND CAREER GUIDANCE - LET'S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!




Buget: 52690 euro - Valoare nerambursabila: 44517,5 euro
Perioada implementarii: 1 august 2013 - 31 iulie 2015

Vizitati:
www.studentscareer.ro (site-ul proiectului - in constructie)
www.llp-ro.ro

COORDONATORI:

  • Casa Corpului Didactic Dolj

  • Directia Educatiei Nationale a Provinciei Mersin


PARTENERI:
Dolj - Romania:
  • Liceul "Traian Vuia" Craiova
  • Scoala Gimnaziala "Traian" Craiova
  • Asociatia EduFor Craiova
Mersin - Turcia:
  • Scoala Vocationala de Fete Mezitli
  • Liceul de Stiinte "Yahya Akel"
  • Agentia pentru Ocuparea Fortelor de Munca a Provinciei Mersin
  • Biroul Educatie din Regiunea Boziazi
PE SCURT...

Proiectul "Education and Career Guidance - Let's help the students choose a right career!" are ca scop imbunatatirea serviciilor de educare si orientare in cariera a elevilor din invatamantul preuniversitar din cele doua regiuni partenere: judetul Dolj - Romania si Provincia Mersin - Turcia, in vederea facilitarii tranzitiei elevilor spre nivelele superioare de educatie sau piata muncii. Principala categorie de grup tinta sunt profesorii, dar vor fi implicati si directori, parinti, elevi, reprezentanti ai comunitatii locale.
Activitati propuse precum focus groupuri, job shadowing, conferinte, sesiuni de formare si rezultatele acestuia: ghid si materiale pentru educarea si orientarea in cariera, website-resursa, program de formare blendend learning, vor contribui la identificarea importantei, relevantei si calitatii serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor, nevoile tuturor factorilor implicati direct si indirect in aceasta activitate, la dezvoltarea competentelor profesorilor pentru educarea si orientarea in cariera in cele doua regiuni partenere (Dolj - Romania, Mersin - Turkey), la reducerea distantei dintre lumea scolii si cea a muncii, cresterea accesului la informatie a elevilor necesara unei bune orientari in cariera. De asemenea, ne propunem schimbarea abordarii activitatii de consiliere si orientare profesionala in scoli care sa nu fie o activitate ocazionala sau conjuncturala, sa devina responsabilitatea fiecarui profesor care sa isi asume si sarcini de natura sociala si/sau externe scolii.

OBIECTIVE:
1. Obiectivul general: Imbunatatirea serviciilor de educare si orientare in cariera a elevilor (students' ECG) din invatamantul preuniversitar in vederea facilitarii tranzitiei elevilor spre nivelele superioare de educatie sau piata muncii
Obiective specifice:
O1. Identificarea importantei, relevantei si calitatii serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor desfasurate in mediul educational precum si nevoile tuturor factorilor implicati direct si indirect in aceasta activitate (elevi, profesori, directori, consilieri, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale) din cele doua regiuni partenere
O2. Dezvoltarea competentelor profesorilor pentru educarea si orientarea carierei elevilor din judetul Dolj - Romania si regiunea Mersin - Turcia
O3. Reducerea distantei dintre lumea scolii si cea a muncii, deschiderea scolii catre comunitate si identificarea oportunitatilor oferite de aceasta pentru dezvoltarea carierei elevilor, pregatirea acestora pentru viitoarele "tranzitii" ale carierei
O4. Cresterea accesului la informatie a elevilor necesara unei bune orientari in cariera

METODOLOGIE DE LUCRU:

Obiectivul 1.
Va fi realizat un studiu de cercetare privind importanata, relevanta si calitatea serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor desfasurate in mediul educational precum si privind nevoile tuturor factorilor implicati direct si indirect in aceasta activitate. Vor fi folosite metode de cercetare atat cantitative cat si calitative precum ancheta prin chestionar si ancheta prin interviul focalizat/focus-grup. Vor fi elaborate instrumente de cercetare precum chestionare pentru elevii din fiecare ciclu de invatamant (primar, secundar inferior, secundar superior, vocational) si profesori, precum si ghiduri de interviuri focalizate pentru fiecare dintre categoriile: profesori/consilieri; parinti; reprezentanti ai comunitatii locale: institutii publice, mediul privat, societatea civila; reprezentanti ai institutiilor de invatamant din niveluri diferite (gimanziu, liceu, universitate)

Obiectivul 2.
1.Vor fi derulate activitati de job shadowing la partenerul transnational la care va participa cate un profesor din fiecare arie curriculara din fiecare regiune implicata in proiect.
2.Vor fi colectate/elaborate exemple/propuneri de activitati concrete pentru educarea si orientarea carierei elevilor care pot fi aplicate de catre profesori in scoala sau in afara ei:
-La nivel curricular: vor fi analizate si comparate programele si strategiile (metode, tehnici, resurse etc.) la nivelul fiecarei arii curriculare in vederea adaptarii acestora, astfel incat activitatea de educare si orientare in cariera a elevilor sa fie legata de predare si invatarea la diferite discipline scolare, fiecare profesor sa isi asume si sarcini de natura sociala si/sau extrene scolii, alaturi de sarcinile educative, astfel incat consilierea si orientarea profesionala din scoala sa nu fie o activitate ocazionala sau conjuncturala, fiecare cadru didactic, prin stilul personal, volumul de informatii si experienta particulara sa contribuie la imbogatirea imaginii copiilor depre profesii, la deschiderea de alternative si noi orizonturi de integrare socio-profesionala.
-La nivel extrascolar: vor fi selectate/elaborate propuneri de proiecte si programe pentru a fi derulate in afara orelor de curs in scoala sau in afara ei;
-La nivel comunitar: vor fi derulate intalniri cu reprezentantii comunitatii locale si vor fi identificate oportunitatile oferite de aceasta pentru dezvoltarea carierei elevilor, pentru pregatirea acestora pentru viitoarele "tranzitii" ale carierei, in scopul reducerii distantei dintre lumea scolii si cea a muncii, deschiderii scolii catre comunitate.
3.Va fi elaborat un ghid pentru educarea si orientarea in cariera a elevilor care va avea la baza rezultatele cercetarii intreprinse si ale schimbului de experienta derulat.
4.Vor fi elaborate materiale in sprijinul activitatii de consiliere si orientare in cariera a elevilor:
-Seturi de instrumente specifice (profilul elevului, fisa de monitorizare, profil de competente necesare in orientarea in cariera pe fiecare disciplina);
- Programe pentru discipline optionale;
-Fise de proiecte/programe extrascolare si comunitare;
-Website care sa fie o resursa atat pentru profesori cat si pentru elevi ce va contine:
*informatii despre proiect, stadiul derularii activitatilor, rezultatele obtinute;
*informatii si resurse pentru profesori;
*informatii si resurse pentru elevi: informatii generale despre ceee ce reprezinta planificarea carierei, planificarea traseului educational, consilierea carierei, sfaturi pentru angajare, exploatarea resurselor oferite de diferite website-uri: instrumente de autoevaluare, ghiduri ale ocupatiilor, baze de date cu profesiograme, filmulete despre profesii, programe pentru dezvoltarea personala si profesionala: Comenius - mobilitati ale elevilor, Leonardo da Vinci, Tineret in Actiune, Erasmus (noul program Erasmus for All) etc., oferte de job-uri etc.
5.Va fi dezvoltat curriculum si suportul de curs pentru un program de formare blendend learning in vederea dezvoltarii competentelor privind educarea si orientarea carierei elevilor pentru profesorii implicati in aceasta activitate in scoala, utilizand rezultatele cercetarii, ale schimbului de experienta si ghidul elaborat.
6.Va fi derulat programul de formare blendend learning cu un numar de 25 de cursanti selectati din randul profesorilor din toate zonele fiecareia dintre cele doua regiuni partenere si toate ariile curriculare/cat mai multe discipline de studiu.
7.Vor fi intreprinse demersuri pentru acreditarea programului de formare in vederea furnizarii lui in urmatorii ani in fiecare dintre regiunile partenere.

Obiectivul 3.
Va fi organizat un interviu focalizat cu reprezentantii mediului de afaceri, ai autoritatilor locale (consiliul judetean, consiliul municipal, agentia de ocupare a fortei de munca), structurile asociative din comunitate (centre de voluntariat, asociatii ale parintilor, asociatii ale fiilor satului, asociatii ale fostilor elevi ai scolii etc.) in scopul intaririi parteneriatului scoala-comunitate, stabilirea modalitatilor de implicare e elevilor in viata privata, identificare oportunitatilor de implicare a acestora in educarea carierei elevilor identificarea unor exemple de bune practici, propunerea unor activitati concrete, implicarea tinerilor in deciziile locale, facilitarea accesului elevilor la informatii actualizate privind oferta si evolutia pietei locale/regionale a muncii.
Va fi organizat un interviu focalizat cu reprezentantii institutiilor de invatamant din nivelele superioare (gimnazii, licee, universitati) in scopul identificarii nevoilor, cerintelor, ofertelor acestora, stabilirea unui set de activitati pentru a facilita schimbul de experienta si conectarea elevilor la nivelul superior de invatamant pe care il vor urma.
Rezultatele acestei cercetarii vor sta la baza elaborarii ghidului de educare si orientare in cariera a elevilor, a materialelor suport, a programului de formare a profesorilor.
Vor fi invitati la cele trei conferinte din cadrul proiectului reprezentanti ai comunitatii locale.

Obiectivul 4.
Va fi creat un site al proiectului, disponibil in trei limbi: engleza, romana si turca, care va fi promovat in randul elevilor din cele doua regiuni partenere prin distribuirea unor brosuri informative. Aici elevii vor regasi:
-Instrumente pentru cunoastere si autocunoastere si utilizarea lor;
-Profesii si domenii profesionale existente si potrivite;
-Realitatile economice, riscuri si avantaje profesionale;
-Dinamica obiectiva a rutelor scolare si profesionale;
-Metode si tehnici/instrumente care permit cautarea/obtinerea unui loc de munca
Site-ul va contine un forum de discutii cu sectiuni pentru profesori si elevi si subsectiuni dedicate students' ECG si programelor/proiectelor europene. Acestia vor avea posibilitatea de a adresa intrebari, de a participa la discutii, de a primi informatii si noutati privitoare la oportunitatile de formare, educatie, joburi, programe europene, fiind un spatiu in care se va incuraja cooperarea europeana in spatiul educational, initierea unor proiecte in parteneriat intre utilizatorii inregistrati, atat in timpul derularii proiectului, dar si dupa finalizarea acestuia.
De asemenea, site-ul va contine informatii despre proiect, stadiul derularii activitatilor, rezultatele obtinute, precum si informatii si resurse pentru profesori, elaborate in cadrul proiectului.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:
A.1. Managementul proiectului
A.1.1. Constituirea echipelor
A.1.2. Intalniri de lucru
A.1.3. Stabilirea modalitatilor de comunicare
A.1.4. Achizitionarea echipamentelor/materialelor necesare

A.2. Monitorizare, evaluare si raportare
A.2.2. Elaborarea instrumentelor de monitorizare, evaluare si raportare
A.2.3. Realizarea rapoartelor intermediare si finale

A.3.Realizarea studiului de cercetare asupra importantei, relevantei si calitatii serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor desfasurate in mediul educational precum si nevoile tuturor factorilor implicati direct si indirect in aceasta activitate (elevi, profesori, directori, consilieri, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale) din cele doua regiuni partenere
A.3.1. Stabilirea metodologiei pentru realizarea studiului
A.3.2. Proiectarea si realizarea instrumentelor necesare
A.3.3. Colectarea informatiilor si interpretarea rezultatelor obtinute - derularea anchetei prin interviu in randul elevilor si a anchetei prin focus group cu: profesori-consilieri, parinti, rerezentanti ai comunitatii locale (autoritati publice, mediul de afaceri, societatea civila); reprezentantii institutiilor de invatamant din nivele diferite (gimnazii, licee, universitati)
A.3.4. Stabilirea concluziilor studiului, elaborarea raportului de cercetare

A.4. Derularea activitatii de job shadowing
A.4.1. Stabilirea metodologiei de job shadowing
A.4.2. Selectarea participantilor
A.4.3. Job Shadowing in regiunea partenera
A.4.4. Analiza celor doua sisteme de invatamant din perspectiva activitatii de consiliere si orientare scolara profesionala. Analiza programelor si continuturilor scolare si identificarea oportunitatilor oferite de fiecare disciplina/arie curriculara pentru educarea carierei elevilor
A.4.5. Realizarea raportului asupra perioadei de job shadowing

A.5. Elaborarea ghidului pentru educarea si orientarea carierei elevilor si a materialelor suport pe baza rezultatelor studiului si a rezultatelor job shadowing
A.5.1. Elaborarea ghidului pentru educarea si orientarea carierei elevilor
A.5.2. Realizarea materialelor support

A.6. Proiectarea pedagogica a programului de formare blendend learning in vederea dezvoltarii competentelor privind educarea si orientarea carierei elevilor pentru profesorii
A.6.1. Realizarea curriculum-ului
A.6.2. Realizarea suportului de curs
A.6.3. Dezvoltarea spatiului e-learning
A.6.4. Demersuri pentru acreditarea programului de catre Ministerul Educatiei Nationale

A.7. Derularea programului de formare
A.7.1. Promovarea programului de formare
A.7.2. Selectarea grupului tinta
A.7.3. Desfasurarea cursurilor
A.7.4. Evaluarea impactului

A.8. Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor
A.8.1. Realizarea site-ului proiectului
A.8.2. Organizare conferintelor pentru promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor
A.8.3. Publicarea rezultatelor proiectului in format electronic
A.8.4. Distribuirea ghidului de educare si orientare in cariera a elevilor elevilor
A.8.5. Promovarea site-ului-resursa si a forumului proiectului
A.8.6. Realizarea e-newsletters semestriale cu stadiul activitatilor derulate in proiect si a rezultatelor obtinute
A.8.7.Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor la evenimente educationale




Continutul acestei pagini reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului, iar Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul in care continutul informatiei va fi folosit.
NOUTATI
Acord de parteneriat Casa Corpului Didactic Dolj - Activitati metodice, stiintifice si culturale - an scolar 2023-2024


Cercul bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști din județul Dolj - 16 mai 2024


CRED - comunicat de presa - ATELIERUL - RESURSELE CRED: EDUCATIE DESCHISA, IN CLASA SI ACASA - 12 octombrie 2023


Apel activitati metodice, stiintifice si culturale - an scolar 2023-2024


Apel propuneri pentru oferta de formare continua - an scolar 2023-2024


Procedura echivalare programe complementare - Anexa 2 la Nota 4663 DGMRURS din 19.09.2022 - an scolar 2023-2024


Apel propuneri de articole pentru editarea numarului 16 al revistei EURODIDACTICA XXI


Organizarea si derularea programului de formare - Abilitare curriculara pentru educatie timpurie


Completarea Corpului national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica din invatamantul preuniversitar


Participarea personalului didactic din unitatile de invatamant la programul de instruire online MATE


Actualizarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Dolj, an scolar 2022-2023


PROF - Modificare si completare - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF


PROF - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF

DOCUMENTE INSCRIERE


Newsletter PROF - FORMARE PROF III si PROF IV


Organizarea si desfasurarea programelor pentru dezvoltare profesionala continua acreditate PROF III si PROF IV in cadrul proiectului PROF - Profesionalizarea carierei didactice

Documente inscriere



Precizari privind echivalarea creditelor profesionale transferabile


Legislatie recenta (iulie-septembrie 2022)/ Proceduri, instrumente si documente pentru operationalizarea metodologiei-cadru aprobate prin OM nr. 4.224/06.07.2022 privind programele pentru dezvoltare profesionala continua


PROF - Adresa ME 467/146587/POCU/20.09.2022 - formare PROF III si PROF IV


Adresa ME - Acte normative care vizeaza domeniul formarii si dezvoltarii in cariera didactica


Calendar structura an scolar 2022-2023 conform Ordinului M.E. nr. 3505/2022


Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national


In atentia Directorilor, responsabililor cu perfectionarea si a tuturor cadrelor didactice care organizeaza activitati stiintifice, metodice si culturale avizate de C.C.D. Dolj