PROIECT POCU ID 135711Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I) – POCU/665/6/23/135711Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)” Cod SMIS 2014+: 135711

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dolj (lider de parteneriat)

Partener: Casa Corpului Didactic Dolj
Anunț prelungire termen limită de depunere dosare în cadrul procesului de recrutare și selecție în vederea participării la programe de formare continuă adresate cadrelor didactice (componenta de formare „A doua șansă” – secundar inferior) în cadrul proiectului POCU ID 135711

Anunt recrutare si selectie in vederea participarii la programe de formare continua adresate cadrelor didactice (componenta de formare - „A doua sansa” pentru invatamant secundar inferior)

Descarca anunt

Descarca Anexa 1 - format editabil

Descarca Anexa 2 - format editabil

Descarca Anexa 3 - format editabil

Descarca Anexa 4 - format editabil


Rezultate evaluare dosare si selectie grup tinta - etapa 1 (participare la programele de formare pe componenta "A doua sansa" pentru invatamant secundar inferior)

Rezultate finale selectie experti formatori pentru implementarea proiectului POCU 135711. Afisat astazi 23.07.2021 ora 14:00

Rezultate selectie experti formatori pentru implementarea proiectului 135711 - Etapa II Evaluareaa dosarelor. Afisat astăzi 21.07.2021 ora 17:00

Rezultate selectie experti formatori pentru implementarea proiectului POCU 135711 - Etapa 1. Verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor. Afisat azi 19.07.2021, ora 15.30

Anunt selectie experti formatori pentru implementarea proiectului 135711

Descarca anunt selectie si anexe


NOUTATI
Acord de parteneriat Casa Corpului Didactic Dolj - Activitati metodice, stiintifice si culturale - an scolar 2023-2024


Cercul bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști din județul Dolj - 16 mai 2024


CRED - comunicat de presa - ATELIERUL - RESURSELE CRED: EDUCATIE DESCHISA, IN CLASA SI ACASA - 12 octombrie 2023


Apel activitati metodice, stiintifice si culturale - an scolar 2023-2024


Apel propuneri pentru oferta de formare continua - an scolar 2023-2024


Procedura echivalare programe complementare - Anexa 2 la Nota 4663 DGMRURS din 19.09.2022 - an scolar 2023-2024


Apel propuneri de articole pentru editarea numarului 16 al revistei EURODIDACTICA XXI


Organizarea si derularea programului de formare - Abilitare curriculara pentru educatie timpurie


Completarea Corpului national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica din invatamantul preuniversitar


Participarea personalului didactic din unitatile de invatamant la programul de instruire online MATE


Actualizarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Dolj, an scolar 2022-2023


PROF - Modificare si completare - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF


PROF - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF

DOCUMENTE INSCRIERE


Newsletter PROF - FORMARE PROF III si PROF IV


Organizarea si desfasurarea programelor pentru dezvoltare profesionala continua acreditate PROF III si PROF IV in cadrul proiectului PROF - Profesionalizarea carierei didactice

Documente inscrierePrecizari privind echivalarea creditelor profesionale transferabile


Legislatie recenta (iulie-septembrie 2022)/ Proceduri, instrumente si documente pentru operationalizarea metodologiei-cadru aprobate prin OM nr. 4.224/06.07.2022 privind programele pentru dezvoltare profesionala continua


PROF - Adresa ME 467/146587/POCU/20.09.2022 - formare PROF III si PROF IV


Adresa ME - Acte normative care vizeaza domeniul formarii si dezvoltarii in cariera didactica


Calendar structura an scolar 2022-2023 conform Ordinului M.E. nr. 3505/2022


Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national


In atentia Directorilor, responsabililor cu perfectionarea si a tuturor cadrelor didactice care organizeaza activitati stiintifice, metodice si culturale avizate de C.C.D. Dolj